Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.dpspsary.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego

Wyłączenia

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Damian Łagoda.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 627396315

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH
 • Adres: Dom Pomocy Społecznej w Psarach
  ul. Kaliska 3
  63-405 Sieroszewice, Psary
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 627396084

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki w których funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Psarach tj. Pałac, pawilon angielski oraz domek lokatorski oraz wejście do budynku jak i komunikacja wewnętrzna budynków pozioma i pionowa pozbawiona jest barier architektonicznych, dostępność dojazdów, windy, brak progów, szerokie drzwi.

Dostęp do parku, ścieżek spacerowych i parkingów bez barier architektonicznych.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Raport o stanie zapewnienia dostępności pdf 647.15 KB Damian Łagoda
Plan działania na rzecz poprawy dostępności pdf 173.20 KB Damian Łagoda
deklaracja dostępności pdf 304.90 KB Damian Łagoda
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 31 marzec 2020 22:54 Marta Teodorczyk
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 marzec 2021 22:48 Damian Łagoda
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 marzec 2021 22:52 Damian Łagoda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 sierpień 2021 08:55 Damian Łagoda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 sierpień 2021 08:58 Damian Łagoda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 sierpień 2021 09:00 Damian Łagoda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 sierpień 2021 09:07 Damian Łagoda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 sierpień 2021 09:08 Damian Łagoda
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 marzec 2022 08:07 Damian Łagoda
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 marzec 2022 11:59 Damian Łagoda
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 marzec 2022 12:00 Damian Łagoda
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 24 marzec 2022 12:02 Damian Łagoda