Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Psarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.dpspsary.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-03-31

Treści lub funkcje niedostępne:

1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości. (powód: -)
2. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. (powód: -)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Ewa Możdżanowska , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: 62 7396084.

Informacja zwrotna

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki w których funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Psarach tj. Pałac, Pawilon angielski, Domek lokatorski oraz wejścia do budynków jak i komunikacja wewnątrz budynków pozbawiona jest barier architektonicznych.
Dostęp do parku, ścieżek spacerowych i parkingów bez barier architektonicznych

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Deklaracja dostępności pdf 32.84 KB Dawid Pauś
Raport o stanie zapewnienia dostępności pdf 647.15 KB Damian Łagoda
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 31 marzec 2020 22:54 Dawid Pauś
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 marzec 2021 22:48 Damian Łagoda
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 marzec 2021 22:52 Damian Łagoda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 sierpień 2021 08:55 Damian Łagoda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 sierpień 2021 08:58 Damian Łagoda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 sierpień 2021 09:00 Damian Łagoda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 sierpień 2021 09:07 Damian Łagoda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 sierpień 2021 09:08 Damian Łagoda