Ułatwienia dostępu

Misja Domu Pomocy Społecznej w Psarach

Dom Pomocy Społecznej w Psarach jest dla 166 kobiet i mężczyzn przewlekle psychicznie chorych.

Naszym celem jest danie Mieszkańcom radości życia oraz stworzenie im warunków jak najbardziej zbliżonych do życia w rodzinnym domu.

Poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność oraz poczucie bezpieczeństwa Mieszkańców Domu i ich stopień fizycznej i psychicznej sprawności. Nasi Mieszkańcy objęci są fachową opieką wykwalifikowanego personelu a zakres i poziom świadczeń dostosowany jest odpowiednio do indywidualnych potrzeb każdego z nich. Kompleksowe realizowanie usług oraz szerokie zaplecze terapeutyczno – opiekuńcze i kulturalno - oświatowe pozwala im na rozwijanie własnych zainteresowań i odkrywanie ukrytych talentów.

Realizacja wielu celów zależy również od otoczenia, profesjonalnej opieki oraz nastawienia psychicznego osób mieszkających w naszym Domu. Dlatego w celu podwyższenia jakości usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, a także zapewnienia pensjonariuszom warunków określonych w rozporządzeniu o domach pomocy społecznej nasza jednostka przeszła w latach 2004-2009 proces standaryzacji i uzyskała pozwolenie na prowadzenie Domu.