Ułatwienia dostępu

Dom Pomocy Społecznej w Psarach informuje, że na Platformie Zakupowej prowadzone jest postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie prac remontowych w budynku Pałacu Domu Pomocy Społecznej.

Znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/691282

 

Dom Pomocy Spełecznej w Psarach informuje, że na Platformie Zakupowej prowadzone jest postępowanie w trybie podstawowym na dostawę artykułów spożywczych.

Znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/539723

Dom Pomocy Społecznej w Psarach informuje, że na Platformie Zakupowej prowadzone jest postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie prac remontowych w budynku Pałacu Domu Pomocy Społecznej.

Znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/516887

Dom Pomocy Spełecznej w Psarach informuje, że na Platformie Zakupowej prowadzone jest postępowanie w trybie podstawowym na dostawę artykułów spożywczych - mleka.

Znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/473065

Dom Pomocy Spełecznej w Psarach informuje, że na Platformie Zakupowej prowadzone jest postępowanie w trybie podstawowym na dostawę oleju napędowego grzewczego.

Znajduje się pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/468404

Inspektor ochrony danych: Daniel Glapiak

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dom Pomocy Społecznej w Psarach  informuje, że od 2021 roku, w związku z elektronizacją zamówień publicznych zgodną z ustawą z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, informacje o bieżących przetargach i zapytaniach ofertowych zamieszcza na stronie internetowej profilu nabywcy Platformazakupowa.pl. Także za pomocą Platofrmy zakupowej komunikuje się z Wykonawcami.
Do profilu nabywcy można przejść po kliknięciu w baner Platofrma zakupowa - profil nabywcy.
Bezpośredni link: https://platformazakupowa.pl/pn/dps_psary

Deklaracja dostępności

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.dpspsary.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego

Wyłączenia

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Damian Łagoda.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 627396315

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH
 • Adres: Dom Pomocy Społecznej w Psarach
  ul. Kaliska 3
  63-405 Sieroszewice, Psary
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 627396084

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki w których funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Psarach tj. Pałac, pawilon angielski oraz domek lokatorski oraz wejście do budynku jak i komunikacja wewnętrzna budynków pozioma i pionowa pozbawiona jest barier architektonicznych, dostępność dojazdów, windy, brak progów, szerokie drzwi.

Dostęp do parku, ścieżek spacerowych i parkingów bez barier architektonicznych.

Podkategorie